top of page

 

              

                        

 

 

 

 

 

 

 

Seu ABD - BARCELONA

                                                            C/Quevedo, nº 2 08012 Barcelona. <M> Verdaguer / Joanic

                      

                      

 

 

INTRODUCCIÓ A LES INTERVENCIONS MULTIFAMILIARS:

La teràpia familiar va suposar un pas endavant a la pràctica psicoterapèutica per ampliar el focus d’intervenció terapèutica de l’individu a la família. De la mateixa manera, la teràpia grupal va potenciar les possibilitats de canvi a través de la inclusió simultània de diverses persones en un mateix context terapèutic. Els darrers anys comença a difondre’s un model que combina els dos models terapèutics potenciant d’aquesta manera la capacitat de canvi: el model de teràpia multifamiliar.

Hi ha diversos enfoques de teràpia multifamiliar en funció de la seva inspiració en models teòrics sistèmics, psicoanalítics o psicoeducatius, entre d’altres, però és probablement la psicoanàlisi multifamiliar descrita per Jorge García Badaracco la que ha trobat especial difusió a l’àmbit de salut mental, sobretot en països del sud d’Europa i Llatinoamericà.

Al nostre país comença a estendre’s el model de teràpia multifamiliar que resulta de la integració i simplificació de la resta de models psicoterapèutics que han demostrat la seva eficàcia i inspirat les corrents del construccionisme social. Des del fòrum de professionals del Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI) radicat a Elx (Alacant) busquem un model terapèutic més humà i social i que pugui ser aplicable a qualsevol institució relacionada amb l’atenció als problemes de l’ésser humà (centres sanitaris, educatius i socials). A aquest model de teràpia multifamiliar també l’anomenem “interfamiliar” per integrar en un context obert i espontani diversos tipus d’ intervenció terapèutica a través de promoure un diàleg polifònic, transparent i obert entre els membres de diferents famílies.

La capacitat de la teràpia multifamiliar/interfamiliar per a tractar simultàniament a diversos pacients i les seves famílies a més d’integrar les intervencions terapèutiques de diversos professionals en un mateix espai promou un millor aprofitament dels recursos institucionals, el treball en equipo i una economia de medis.

 

Objectius de la formació

El curs es planteja amb un fonament pràctic i va dirigit a qualsevol professional relacionat amb contexts clínics, educatius i socials. Resulta també convenient per al autoconeixement individual de tot professional paral·lel a la seva activitat professional. Es tracta de crear un espai d’ensenyament, supervisió i intercanvi de tècniques i experiències educatives i terapèutiques, amb especial emfàsi a la  implementació de la teràpia multifamiliar dins d’un context terapèutic.

Amb aquesta finalitat el curs es planteja com una introducció a les teràpies individuals, familiars i grupals, amb l’estudi de les principals bases teòriques i tècniques d’intervenció terapèutica de cada model i la seva integració al context multifamiliar.  Es dedica una part significativa del curs a la supervisió clínica multifamiliar, que inclou la revisió de material clínic audiovisual (gravacions de grups multifamiliars en funcionament al nostre entorno) i de seqüències cinematogràfiques relacionades amb casos clínics concrets a més de l’anàlisi grupal dels casos clínics aportats  pels docents i els alumnes participants.

Els alumnes assistiran quinzenalment de forma directa a un grup multifamiliar a la seu d’ABD, on podran viure l’atmosfera del grup multifamiliar i participar de forma activa amb el professorat en la intervenció terapèutica. Aquest grup es realitzarà divendres de 19 a 21 h coincidint amb els caps de setmana als quals s’ha programat el curs i està conduit per les psicòlogues Pilar Fuxet i Montse Mateu.

 

PROGRAMACIÓ

Nº hores total: 260 hores (26 crèdits ECTS)

 

A més del programa detallat a continuació, un cop al mes es realitzaran 3 hores de supervisió i formació específica en teràpia multifamiliar (coordinades per Xavier Sempere i Claudio Fuenzalida) coincidint amb l’assistència dels alumnes al grup multifamiliar a la seu d’ABD

 

MÒDUL 1. FONAMENTS EN SALUT MENTAL 3 crèdits ECTS

 

 1. INTRODUCCIÓ AL CURS.

      Xavier Sempere i Claudio Fuenzalida (3 hores). Divendres 24 de gener de 2013

 

 • Teràpia, família i societat

 • Integració i complementarietat en psicoteràpia

 • Bases de la teràpia multifamiliar

 • Qui integra el grup multifamiliar

 • Context i enquadrament del grup multifamiliar.

 • Paper del conductor i dels coterapèutes al grup multifamiliar.

 • Participació a la primera experiència en grup multifamiliar (2 hores).

 

 

 1. NEUROBIOLOGIA I PSIQUIATRIA.

      Xavier Sempere (2.5 hores) Dissabte 25 de gener de 9 a 11.30 h

 

 • Psique i Sistema Nerviós Central

 • Desenvolupament normal de l’esser humà

 • Síndromes neurològiques a la infància i l’edat adulta

 

 

BASES ANTROPOLÒGIQUES EN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

Professor de ABD (2.5 hores). Dissabte 25 de gener de 11.30 a 14 h

 

 

 

 1. BASES DE LAS TEORIES INTRAPSÍQUIQUES, VINCULARES I SISTÈMIQUES

 

 1. . INTRODUCCIÓ A LA TEORIA PSICOANALÍTICA I LA TEORIA DEL VINCLE.

                  Cristina Betrian (5 hores); Dissabte 8 de febrer

                    Fernando Lacasa  i Cristina Betrian (8 hores) divendres 21 i dissabte 22 de febrer

 

 • Introducció a la psicoanàlisi

 • Processos mentals inconscients

 • Transferència i contratransferència

 • Mecanismes de defensa

 • Introducció a la teoria del vincle

 • Transmissió intergeneracional

 • Regulació emocional

 • Trauma

 

2.2.INTRODUCCIÓ A LA TEORIA SISTÈMICA.

      Joana Alegret   (3 hores); Divendres 7 de març

 

 • Introducció Teoria dels sistemes

 • Teoria de la comunicació

 • Teràpia familiar

 • Sistèmica de les institucions

 

MÒDUL 2. ABORDATGES TERAPÈUTICS 3 crèdits ECTS.

 

 1. INTERVENCIONS INDIVIDUALS. LA “TORRE DE BABEL” DE LES PSICOTERÀPIES. INTEGRACIÓ I CONSTRUCCIONISME SOCIAL.

       Xavier Sempere, Cl. Fuenzalida; Miquel Sunyer (5 hores).  Dissabte 22 de Març

 

 • Història de la psicoteràpia

 • Escoles psicoterapèutiques. Elements comuns i diferències.

 • Investigació i crítica en models de psicoteràpia.

 • Els tractaments farmacològics

 • Integració en psicoteràpia

 • La visió construccionista en intervencions psicoterapèutiques

 

 

 1. INTERVENCIONS GRUPALS.

      Miquel Sunyer (5 hores); Divendres 4  i dissabte 5 d’abril

  Mario Marrone (5 horas). Dissabte, 26 d’abril

 

 • Introducció a la teoria de grup. Història i autors en teràpia grupal

 • Composició del grup.

 • Factors terapèutics del grup

 • Models de teràpia grupal

 • Grupanàlisi.

 • Psicodrama

 

 

 1. INTERVENCIONS FAMILIARS

Carlos Lamas i Joana Alegret  (8 hores) Divendres 7 i Dissabte 8  de març

 

 • Introducció a la teràpia familiar. Història i autors.

 • Models de teràpia familiar

 • Tècniques en teràpia familiar

 • Contexts d’intervenció

 

 

 1. INTERVENCIONS PSICOSOCIALS I EN ÀMBITS PSICOEDUCATIUS.

Joana Alegret / ABD (2.5  hores) Dissabte, 5  d’abril

 

 

 

 

MÒDUL 3. INTERVENCIÓ A TRAVÉS DE GRUPS MULTIFAMILIARS.

 1. crèdits ECTS

 

 1. BASES TEÒRIQUES.

     Xavier Sempere; Claudio Fuenzalida; Pilar Fuixet i Montse Mateu. 5 hores.   

     Dissabte, 17  de maig,

 

 • Història de la teràpia multifamiliar

 • Models d’intervenció multifamiliar

 • Tècniques específiques de la teràpia multifamiliar

 • Potenciant la teràpia familiar a través de la teràpia grupal i viceversa.

 

    

 1. CONSTITUCIÓ DEL GRUP MULTIFAMILIAR.

 Montse Mateu; Pilar Fuxet i ABD.

 8 hores.  Divendres 30 i dissabte, 31 de maig

 

 • Qui forma el grupo multifamiliar

 • El lloc del grup multifamiliar a la institució.

 • El paper del terapeuta

 • La co-terapia al grup multifamiliar

 • L’enquadrament multifamiliar: normes i consideracions legals

 

 

 1. CONTEXTS D’INTERVENCIÓ MULTIFAMILIAR I INTEGRACIÓ DE TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES.

                Xavier Sempere;  Claudio Fuenzalida; Pilar Fuxet;  Montse Mateu i ABD.

                5 hores.  Dissabte 21 de juny

 

 • Grups en contexts de salut mental

 • Grups en altres contexts sanitaris (malalts somàtics)

 • Grups en contexts socials i comunitaris.

 • Grups en contexts educatius

 • Altres contexts d’aplicació

 • Futur de la teràpia multifamiliar.

 

 

MÒDUL 4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓ. 1 crèdit

M. Carmen Díez. Data encara per determinar.

 

 

PRÀCTICUM. 10 crèdits

 

El nombre d’hores pràctiques mínimes exigides per a l’habilitació en conducció de grups multifamiliars és de 100 hores. Es computaran com a hores pràctiques l’assistència en directe a grups multifamiliars en funcionament a més de grups de formació/supervisió en intervencions multifamiliars com el que es du a terme mensualment a la seu d’ABD a Barcelona. La participació en aquestes experiències a ABD estan incloses dins del preu del Curs de Posgrau.

En cas que el nombre d’hores pràctiques fetes per l’alumne no arribi a les pactades s’ofereix la possibilitat de participació en les activitats multifamiliars de  l’àrea de salut mental d’Elx i Oriola (Alacant), tant a institucions públiques com privades, on el treball quotidià es fa basant-se en les intervencions multifamiliars. L’alumne només hauria de costejar-se viatge i dietes, però no pagaria per la seva inclusió en les activitats clíniques i formatives.

A més tots els alumnes estan convidats a la participació durant els dies 12 i 13 de juny de 2014 a les Jornades Internacionals de Teràpia Multifamiliar que es celebraran a Elx i que consistiran en una mena de marató multifamiliar promoguda per pacients, familiars i professionals conjuntament. La durada d’aquestes jornades (15 hores) també podrán ser computades com a hores pràctiques del curs. 

 

 

Treball fi de posgrau. 6 crèdits.

 

Es tracta d’un treball d’investigació i/o actualització bibliografia sobre qualsevol de les temàtiques tractades al curs. Cada alumne tindrà un tutor referent d’entre els professors del posgrau.

 

PREU POSGRAU: 1500 euros (en 8 pagaments fraccionats)

 

 

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA: a la pàgina web de la Universidad CEU Cardenal Herrera:

www.uchceu.es     (entrant a l’apartat “Estudios” à “Estudiar Máster à Área Educación)

 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  Fins començament del curs.

 

 

MÉS INFORMACIÓ: consulteu a l’apartat “cursos” a:

                                                  www.terapiamultifamiliar.com

 

 

 

Docents del curs:

 • Xavier Sempere: Psiquiatra, director mèdic del Centre de Teràpia Interfamilliar (CTI) d’Elx. Adjunt al Servei de Psiquiatria del Hospital Vega Baja de Orihuela. Docent-supervisor en teràpia grupal, familiar y multifamiliar.

 • Claudio Fuenzalida: Psicòleg, màster en lingüística clínica, grupanalista i docent-supervisor en teràpia multifamiliar

 • Mario Marrone. Psiquiatra. Membre fundador i ex President de la International Attachment Network i co-fundador de la revista Attachment and Human Development. Docent-supervisor en grupoanàlisis, psicodrama i teoria del vincle a Londres i Alacant.

 • Miquel Sunyer. Dr. en psicologia por la UAB,   professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull, Patrono de la Fundació OMIE i coordinador en Barcelona del Màster en Psicoterapia Analítica Grupal (Universidad de Deusto), President de l’Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE i miembro de la Junta Directiva de la European Group Analytic Training Intitutions Network.

 • Joana Alegret. Psiquiatra. Terapeuta familiar. Supervisora d’institucions socials i sanitàries. Autora de nombrosos articles i llibres sobre el treball en xarxa i la intervenció familiar.

 •   

 • M. Cristina Betrian. Psicoanalista (SEP-IPA). Psicòloga clínica. Didacta cofundadora ACPP. Docent “Teoria, tècnica teràpia psicoanalítica) a Màster Universitat Girona. “Aprofundiment” a Postgrau ACPP i “Clínica Escola Anglesa” a ECPNA.

 • María José Rodado. Psiquiatra i psicoanalista. Professora del Curso sobre Teoria de Apego organitzat per la International Attachement 2012-2013. Professora del Màster de Arteterapia por la Facultat de Psicologia de la Universitat de Múrcia. 

 • M. Carmen Díez. Doctorada en psicologia evolutiva i de l’educació.  Directora de l’equip d’investigació DIDAC. Professora Universitat CEU Cardenal Herrera.

 

Conductores i docents del grup multifamiliar a ABD.

 • Pilar Fuxet. Psicòloga clínica al CSMA de Granollers. Psicoterapeuta, grupoanalista i terapeuta i multifamiliar. 

 • Montse Mateu. Psicòloga clínica al CSMA de Granollers. Psicoterapeuta, grupoanalista i terapeuta multifamiliar.

 

 

  Seu ABD - BARCELONA

                                                               C/Quevedo, nº 2 08012 Barcelona. <M> Verdaguer / Joanic

                      

                      

 

 

INTRODUCCIÓ A LES INTERVENCIONS MULTIFAMILIARS:

La teràpia familiar va suposar un pas endavant a la pràctica psicoterapèutica per ampliar el focus d’intervenció terapèutica de l’individu a la família. De la mateixa manera, la teràpia grupal va potenciar les possibilitats de canvi a través de la inclusió simultània de diverses persones en un mateix context terapèutic. Els darrers anys comença a difondre’s un model que combina els dos models terapèutics potenciant d’aquesta manera la capacitat de canvi: el model de teràpia multifamiliar.

Hi ha diversos enfoques de teràpia multifamiliar en funció de la seva inspiració en models teòrics sistèmics, psicoanalítics o psicoeducatius, entre d’altres, però és probablement la psicoanàlisi multifamiliar descrita per Jorge García Badaracco la que ha trobat especial difusió a l’àmbit de salut mental, sobretot en països del sud d’Europa i Llatinoamericà.

Al nostre país comença a estendre’s el model de teràpia multifamiliar que resulta de la integració i simplificació de la resta de models psicoterapèutics que han demostrat la seva eficàcia i inspirat les corrents del construccionisme social. Des del fòrum de professionals del Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI) radicat a Elx (Alacant) busquem un model terapèutic més humà i social i que pugui ser aplicable a qualsevol institució relacionada amb l’atenció als problemes de l’ésser humà (centres sanitaris, educatius i socials). A aquest model de teràpia multifamiliar també l’anomenem “interfamiliar” per integrar en un context obert i espontani diversos tipus d’ intervenció terapèutica a través de promoure un diàleg polifònic, transparent i obert entre els membres de diferents famílies.

La capacitat de la teràpia multifamiliar/interfamiliar per a tractar simultàniament a diversos pacients i les seves famílies a més d’integrar les intervencions terapèutiques de diversos professionals en un mateix espai promou un millor aprofitament dels recursos institucionals, el treball en equipo i una economia de medis.

 

Objectius de la formació

El curs es planteja amb un fonament pràctic i va dirigit a qualsevol professional relacionat amb contexts clínics, educatius i socials. Resulta també convenient per al autoconeixement individual de tot professional paral·lel a la seva activitat professional. Es tracta de crear un espai d’ensenyament, supervisió i intercanvi de tècniques i experiències educatives i terapèutiques, amb especial emfàsi a la  implementació de la teràpia multifamiliar dins d’un context terapèutic.

Amb aquesta finalitat el curs es planteja com una introducció a les teràpies individuals, familiars i grupals, amb l’estudi de les principals bases teòriques i tècniques d’intervenció terapèutica de cada model i la seva integració al context multifamiliar.  Es dedica una part significativa del curs a la supervisió clínica multifamiliar, que inclou la revisió de material clínic audiovisual (gravacions de grups multifamiliars en funcionament al nostre entorno) i de seqüències cinematogràfiques relacionades amb casos clínics concrets a més de l’anàlisi grupal dels casos clínics aportats  pels docents i els alumnes participants.

Els alumnes assistiran quinzenalment de forma directa a un grup multifamiliar a la seu d’ABD, on podran viure l’atmosfera del grup multifamiliar i participar de forma activa amb el professorat en la intervenció terapèutica. Aquest grup es realitzarà divendres de 19 a 21 h coincidint amb els caps de setmana als quals s’ha programat el curs i està conduit per les psicòlogues Pilar Fuxet i Montse Mateu.

 

PROGRAMACIÓ

Nº hores total: 260 hores (26 crèdits ECTS)

 

A més del programa detallat a continuació, un cop al mes es realitzaran 3 hores de supervisió i formació específica en teràpia multifamiliar (coordinades per Xavier Sempere i Claudio Fuenzalida) coincidint amb l’assistència dels alumnes al grup multifamiliar a la seu d’ABD

 

MÒDUL 1. FONAMENTS EN SALUT MENTAL 3 crèdits ECTS

 

 1. INTRODUCCIÓ AL CURS.

      Xavier Sempere i Claudio Fuenzalida (3 hores). Divendres 24 de gener de 2013

 

 • Teràpia, família i societat

 • Integració i complementarietat en psicoteràpia

 • Bases de la teràpia multifamiliar

 • Qui integra el grup multifamiliar

 • Context i enquadrament del grup multifamiliar.

 • Paper del conductor i dels coterapèutes al grup multifamiliar.

 • Participació a la primera experiència en grup multifamiliar (2 hores).

 

 

 1. NEUROBIOLOGIA I PSIQUIATRIA.

      Xavier Sempere (2.5 hores) Dissabte 25 de gener de 9 a 11.30 h

 

 • Psique i Sistema Nerviós Central

 • Desenvolupament normal de l’esser humà

 • Síndromes neurològiques a la infància i l’edat adulta

 

 

BASES ANTROPOLÒGIQUES EN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

Professor de ABD (2.5 hores). Dissabte 25 de gener de 11.30 a 14 h

 

 

 

 1. BASES DE LAS TEORIES INTRAPSÍQUIQUES, VINCULARES I SISTÈMIQUES

 

 1. . INTRODUCCIÓ A LA TEORIA PSICOANALÍTICA I LA TEORIA DEL VINCLE.

                  Cristina Betrian (5 hores); Dissabte 8 de febrer

                    Fernando Lacasa  i Cristina Betrian (8 hores) divendres 21 i dissabte 22 de febrer

 

 • Introducció a la psicoanàlisi

 • Processos mentals inconscients

 • Transferència i contratransferència

 • Mecanismes de defensa

 • Introducció a la teoria del vincle

 • Transmissió intergeneracional

 • Regulació emocional

 • Trauma

 

2.2.INTRODUCCIÓ A LA TEORIA SISTÈMICA.

      Joana Alegret   (3 hores); Divendres 7 de març

 

 • Introducció Teoria dels sistemes

 • Teoria de la comunicació

 • Teràpia familiar

 • Sistèmica de les institucions

 

MÒDUL 2. ABORDATGES TERAPÈUTICS 3 crèdits ECTS.

 

 1. INTERVENCIONS INDIVIDUALS. LA “TORRE DE BABEL” DE LES PSICOTERÀPIES. INTEGRACIÓ I CONSTRUCCIONISME SOCIAL.

       Xavier Sempere, Cl. Fuenzalida; Miquel Sunyer (5 hores).  Dissabte 22 de Març

 

 • Història de la psicoteràpia

 • Escoles psicoterapèutiques. Elements comuns i diferències.

 • Investigació i crítica en models de psicoteràpia.

 • Els tractaments farmacològics

 • Integració en psicoteràpia

 • La visió construccionista en intervencions psicoterapèutiques

 

 

 1. INTERVENCIONS GRUPALS.

      Miquel Sunyer (5 hores); Divendres 4  i dissabte 5 d’abril

  Mario Marrone (5 horas). Dissabte, 26 d’abril

 

 • Introducció a la teoria de grup. Història i autors en teràpia grupal

 • Composició del grup.

 • Factors terapèutics del grup

 • Models de teràpia grupal

 • Grupanàlisi.

 • Psicodrama

 

 

 1. INTERVENCIONS FAMILIARS

Carlos Lamas i Joana Alegret  (8 hores) Divendres 7 i Dissabte 8  de març

 

 • Introducció a la teràpia familiar. Història i autors.

 • Models de teràpia familiar

 • Tècniques en teràpia familiar

 • Contexts d’intervenció

 

 

 1. INTERVENCIONS PSICOSOCIALS I EN ÀMBITS PSICOEDUCATIUS.

Joana Alegret / ABD (2.5  hores) Dissabte, 5  d’abril

 

 

 

 

MÒDUL 3. INTERVENCIÓ A TRAVÉS DE GRUPS MULTIFAMILIARS.

 1. crèdits ECTS

 

 1. BASES TEÒRIQUES.

     Xavier Sempere; Claudio Fuenzalida; Pilar Fuixet i Montse Mateu. 5 hores.   

     Dissabte, 17  de maig,

 

 • Història de la teràpia multifamiliar

 • Models d’intervenció multifamiliar

 • Tècniques específiques de la teràpia multifamiliar

 • Potenciant la teràpia familiar a través de la teràpia grupal i viceversa.

 

    

 1. CONSTITUCIÓ DEL GRUP MULTIFAMILIAR.

 Montse Mateu; Pilar Fuxet i ABD.

 8 hores.  Divendres 30 i dissabte, 31 de maig

 

 • Qui forma el grupo multifamiliar

 • El lloc del grup multifamiliar a la institució.

 • El paper del terapeuta

 • La co-terapia al grup multifamiliar

 • L’enquadrament multifamiliar: normes i consideracions legals

 

 

 1. CONTEXTS D’INTERVENCIÓ MULTIFAMILIAR I INTEGRACIÓ DE TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES.

                Xavier Sempere;  Claudio Fuenzalida; Pilar Fuxet;  Montse Mateu i ABD.

                5 hores.  Dissabte 21 de juny

 

 • Grups en contexts de salut mental

 • Grups en altres contexts sanitaris (malalts somàtics)

 • Grups en contexts socials i comunitaris.

 • Grups en contexts educatius

 • Altres contexts d’aplicació

 • Futur de la teràpia multifamiliar.

 

 

MÒDUL 4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓ. 1 crèdit

M. Carmen Díez. Data encara per determinar.

 

 

PRÀCTICUM. 10 crèdits

 

El nombre d’hores pràctiques mínimes exigides per a l’habilitació en conducció de grups multifamiliars és de 100 hores. Es computaran com a hores pràctiques l’assistència en directe a grups multifamiliars en funcionament a més de grups de formació/supervisió en intervencions multifamiliars com el que es du a terme mensualment a la seu d’ABD a Barcelona. La participació en aquestes experiències a ABD estan incloses dins del preu del Curs de Posgrau.

En cas que el nombre d’hores pràctiques fetes per l’alumne no arribi a les pactades s’ofereix la possibilitat de participació en les activitats multifamiliars de  l’àrea de salut mental d’Elx i Oriola (Alacant), tant a institucions públiques com privades, on el treball quotidià es fa basant-se en les intervencions multifamiliars. L’alumne només hauria de costejar-se viatge i dietes, però no pagaria per la seva inclusió en les activitats clíniques i formatives.

A més tots els alumnes estan convidats a la participació durant els dies 12 i 13 de juny de 2014 a les Jornades Internacionals de Teràpia Multifamiliar que es celebraran a Elx i que consistiran en una mena de marató multifamiliar promoguda per pacients, familiars i professionals conjuntament. La durada d’aquestes jornades (15 hores) també podrán ser computades com a hores pràctiques del curs. 

 

 

Treball fi de posgrau. 6 crèdits.

 

Es tracta d’un treball d’investigació i/o actualització bibliografia sobre qualsevol de les temàtiques tractades al curs. Cada alumne tindrà un tutor referent d’entre els professors del posgrau.

 

PREU POSGRAU: 1500 euros (en 8 pagaments fraccionats)

 

 

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA: a la pàgina web de la Universidad CEU Cardenal Herrera:

www.uchceu.es     (entrant a l’apartat “Estudios” à “Estudiar Máster à Área Educación)

 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  Fins començament del curs.

 

 

MÉS INFORMACIÓ: consulteu a l’apartat “cursos” a:

                                                  www.terapiamultifamiliar.com

 

 

 

Docents del curs:

 • Xavier Sempere: Psiquiatra, director mèdic del Centre de Teràpia Interfamilliar (CTI) d’Elx. Adjunt al Servei de Psiquiatria del Hospital Vega Baja de Orihuela. Docent-supervisor en teràpia grupal, familiar y multifamiliar.

 • Claudio Fuenzalida: Psicòleg, màster en lingüística clínica, grupanalista i docent-supervisor en teràpia multifamiliar

 • Mario Marrone. Psiquiatra. Membre fundador i ex President de la International Attachment Network i co-fundador de la revista Attachment and Human Development. Docent-supervisor en grupoanàlisis, psicodrama i teoria del vincle a Londres i Alacant.

 • Miquel Sunyer. Dr. en psicologia por la UAB,   professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull, Patrono de la Fundació OMIE i coordinador en Barcelona del Màster en Psicoterapia Analítica Grupal (Universidad de Deusto), President de l’Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE i miembro de la Junta Directiva de la European Group Analytic Training Intitutions Network.

 • Joana Alegret. Psiquiatra. Terapeuta familiar. Supervisora d’institucions socials i sanitàries. Autora de nombrosos articles i llibres sobre el treball en xarxa i la intervenció familiar.

 • Carlos Lamas. Psiquiatra. Terapeuta familiar. Director del Centre de Teràpia relacional i familiar de Tarragona. Coautor del llibre “La teràpia familiar en los servicios sociales” (Paidós).

 • M. Cristina Betrian. Psicoanalista (SEP-IPA). Psicòloga clínica. Didacta cofundadora ACPP. Docent “Teoria, tècnica teràpia psicoanalítica) a Màster Universitat Girona. “Aprofundiment” a Postgrau ACPP i “Clínica Escola Anglesa” a ECPNA.

 • María José Rodado. Psiquiatra i psicoanalista. Professora del Curso sobre Teoria de Apego organitzat per la International Attachement 2012-2013. Professora del Màster de Arteterapia por la Facultat de Psicologia de la Universitat de Múrcia. 

 • M. Carmen Díez. Doctorada en psicologia evolutiva i de l’educació.  Directora de l’equip d’investigació DIDAC. Professora Universitat CEU Cardenal Herrera.

 

Conductores i docents del grup multifamiliar a ABD.

 • Pilar Fuxet. Psicòloga clínica al CSMA de Granollers. Psicoterapeuta, grupoanalista i terapeuta i multifamiliar. 

 • Montse Mateu. Psicòloga clínica al CSMA de Granollers. Psicoterapeuta, grupoanalista i terapeuta multifamiliar.

MY BUTTON

BARCELONA

bottom of page